وبگاه اینترنتی شاعره معاصر فریبا مهرانفر منو

لینک مستقیم:

بیوگرافی

دیدگاه ها بسته است

فریبا مهرانفر متولد مشهد است . از همان کودکی و نوجوانی عشق و علاقه به شعر و شاعری در وجودش موج می زد و ذوق سرشار و طبع روانش همواره یاری گر او در وادی شاعری بود. بعد از گرفتن دیپلم دبیرستان در سال ۱۹۸۴ میلادی به امریکا مهاجرت کرده و همین غربت و دوری از وطن مزید بر علت شد برای پرورش طبع روانش که از روح نرم و لطیف او یک شاعره کامل بسازد. وی همینک در امریکا زندگی می کند و در حرفه ای مرتبط با تحصیلاتش که ریاضیات و  مهندسی کامپیوتر هست مشغول به کار است. مهرانفر به همراه همسر که مشوق خوبی برایش در موفقیتش بوده و دو فرزندش که عشق آنها نیز شعله شور و عشق به  شاعری او را پروار تر کرده در امریکا زندگی می کند.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!